Monique Dhooge

Rituele Levensbegeleiding

Omgaan met verlies

Wat is het moeilijk als je te maken krijgt met verlies. Rouw, het kan je ineens overvallen. Op een heel leuk, druk feest. Je bent heel even niet in gesprek. Het is gezellig en toch ineens, bam. Tranen. Je kunt ze bedwingen. En weer verder.

Een dierbare verliezen, een relatie die over is, verlies van gezondheid, verlies van werk. Alle vormen van verlies geven verdriet. Wat is geweest komt niet meer terug. Hoe ga je daarmee om?

Mijn begeleiding bestaat uit luisteren, jou inzicht geven in hoe jouw verdriet, zwaarheid ontstaat. Je krijgt handvatten om je verdriet lichter te maken. Met je verlies om te gaan.

Een persoonlijk symbool en ritueel bedenken we samen. Veel mensen dragen een symbool bij zich voor belangrijke of moeilijke momenten. Zodat ze weten wie ze zijn en waar ze voor staan. Het geeft steun.

Een ritueel, iedere dag even stilstaan, helpt je uit de chaos van alledag te komen. Geeft richting aan je leven.

Het geeft jou weer leven